Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/697m privind protecția datelor cu caracter personal, vă informăm că suntem în proces de respectarea și implementarea măsurii de siguranță și confidențialitate impuse.  Vă mulțumim!

Important!! Având în vedere că mulți clienți care au dorit să se înregistreze pe portalul dedicat întâmpină greutăți dorim să venim cu o lămurire legată de numărul contractului. El este în antetul facturii așa cum o să găsiți aici (în acest exemplu codul de client este 999999 iar nr. de contract este TEST 003!! - nu TEST 003/24.05.2018 - acolo avem și data contractului!!!).

ANUNT SELECTIE MEMBRU CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII SECOM SA

Asociatia pentru Managementul Serviciilor de Apa si Canalizare Mehedinti, in calitate de Autoritate Tutelara, anunta inceperea procesului de recrutare si selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Admministratie al Societatii Secom SA.

Aici găsiți anunțurile, documentația pentru procedura de recrutare și selecție a directorilor Societății Secom SA: Anunt, Scrisoare de asteptari

ANUNTURI + DOCUMENTATIE PENTRU PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECTIE A DIRECTORILOR SOCIETATII SECOM SA

Societatea SECOM S.A Drobeta Turnu-Severin anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie a candidatilor pentru pozitiile de Director General, Director Adjunct, Director Comercial, Director Tehnic si Director Economic ai Societăţii. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la Serviciul Resurse Umane al  societatii, Bd. Carol I Nr. 53, Drobeta Turnu-Severin, Judetul Mehedinti până la data de 17.10.2018, inclusiv, ora 15:00. O copie a dosarului va fi transmisa obligatoriu pe adresa aconsiliu@gmail.com. Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şi conţinutul dosarului de înscriere sunt afişate la sediul societatii şi pe site-ul  www.secom-mehedinti.ro. Informaţii suplimentare la tel. 0799.35.85.82.

Aici găsiți anunțurile, documentația pentru procedura de recrutare și selecție a directorilor Societății Secom SA:

Director General (Anunt, Anexa HCA, Formular), Director General Adjunct (Anunt, Anexa HCA, Formular), Director Comercial:(Anunt, Anexa HCA, Formular), Director Economic (Anunt, Anexa HCA, Formular), Director Tehnic (Anunt, Anexa HCA, Formular).

Vă informăm că Societatea Secom SA a implementat un sistem online de evidență clienți în care, utilizatorii înscriși, își pot verifica istoricul pe zona consumuri, facturi emise și plăți efectuate, pot (deocamdată doar pentru clienții casnici din Dr.Tr.Severin) transmite indecși, se pot efectua plăți cu cardul, etc. Pentru a intra în această zonă urmați linkul Acces Clienți din meniul principal sau butonul Acces Portal Clienți din pagina principală. 

SC SECOM SA este operator regional pentru judeţul Mehedinţi, având un număr de aproximativ 130.000 de consumatori.
Compania are licenţă clasa II pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi este certificată conform SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005 şi SR OHSAS 18001:2008. De asemenea, laboratorul de încercări fizico-chimice este acreditat SR EN ISO/CEI 17025:2005.
Societatea asigură servicii de calitate desfăşurând o activitate care continuă o tradiţie de mai bine de 100 de ani de distribuţie a apei, primele lucrări de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat demarând în anul 1910.
În prezent, compania are sediul în Drobeta Turnu Severin şi puncte de lucru în Baia de Aramă, Vînju Mare, Hinova, Rogova, Vînjuleţ, Şimian şi Strehaia.