Comunicat presa POIM 2014-2020

 

 

                              

 

 

 

S-A SEMNAT CONTRACTUL de FINANTARE pentruProiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti in perioada 2014-2020

 

În data de 17.08.2021, S.C. SECOM S.A. a semnat contractul de finanțare cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. Proiect denumit  “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti in perioada 2014-2020

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Mehedinti in perioada 2014-2020  are o valoare totală de  284.265.168,10  (din care autoritățile locale contribuie  cu 1.88%; SECOM S.A. contribuie cu 6.00%; 12.22% contribuție de la bugetul de stat și 79.90% contribuție Uniunea Europeană – fonduri nerambursabile)  și este destinat investițiilor în dezvoltarea  infrastructurii de apă și apa uzata în județul Mehedinți.

Investițiile în dezvoltarea  infrastructurii de apă in județul Mehedinți în urmatoarele localitati: Drobeta Turnu Severin – Simian, 5 sisteme microzonale de apa – SZA Brebina, SZA Vânjuleț, SZA Erghevița, SZA Jiana, SZA Izvoru Barzii – Schinteiești, 12 sisteme locale de alimentare cu apa – SA Baia de Arama, SA Negoești, SA Strehaia, SA Comanda, SA Vânju Mare, SA Hinova, SA Bistrița, SA Cerneți, SA Cioroboreni, SA Jiana Veche, SA Dănceu, SA Burila Mare. constau în:

 1. Reabilitarea si construcția de stații de tratare a apei potabile, împreuna cu masuri de creștere a siguranței în alimentare si reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile – prin reabilitarea surselor de apa subterane, a aducțiunilor si rezervoarelor de înmagazinare. Prin proiect sunt prevăzute următoarele:
 • înlocuire pompe in foraje existente – 3 bucăți;
 • aducțiuni noi – 5.003 m;
 • aducțiuni reabilitate – 8.699 m;
 • stații de clorinare noi – 1 bucata;
 • stații de tratare si clorinare apa noi – 9 bucăți;
 • optimizare funcționare stație de tratare existenta – 1 bucata;
 • rezervoare de înmagazinare noi – 1 bucata;
 • rezervoare de înmagazinare reabilitate – 5 bucăți.
 1. Reabilitarea si extinderea sistemelor existente de distribuție a apei constau in:
 • stații de pompare noi amplasate in gospodarii de apa – 1 bucata;
 • stații noi de pompare amplasate pe rețelele de distribuție – 2 bucăți;
 • extindere rețea de distribuție apa potabila – 37.159 m;
 • reabilitare rețea de distribuție apa potabila – 21.324 m;
 • cămine de apometru pe branșamente existente – 953 bucăți;
 • înlocuire cămine de branșament pe branșamente existente – 5.844 bucăți.
 1. Dezvoltarea si îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apa în localitățile urbane si rurale:
 • realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar si integrarea informațiilor din SCADA existente in sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare;
 • linia nămolului in cadrul stații de tratare existenta Drobeta Turnu Severin – 1 bucata.

 

Investițiile în infrastructură de apă uzată sunt:

Aglomerările incluse în proiect: Drobeta Turnu Severin, Șimian, Vânju Mare, Vinjulet.

 1. Construirea de facilitați pentru gestionarea nămolului provenit din cadrul stațiilor de epurare existente. Prin proiect sunt prevăzute următoarele:
 • platforma de stocare nămol in cadrul stației de epurare Vânju Mare – 1 bucata;
 • instalație de uscare nămol deshidratat in cadrul SEAU Drobeta Turnu Severin – 1 bucata.
 1. Reabilitarea si extinderea colectoarelor de canalizare a apelor uzate, astfel, prin proiect sunt prevăzute următoarele:
 • extindere rețea de canalizare – 18.061 m;
 • reabilitare rețea de canalizare – 12.174 m;
 • conducte de refulare noi – 7.281 m ;
 • stații de pompare apa uzata noi – 23 bucăți;
 • stații de pompare apa uzata reabilitate – 1 bucata;
 • racorduri de canalizare amplasate pe rețele existente – 232 bucăți.
 1. Dezvoltarea si îmbunătățirea infrastructurii sistemelor centralizate de apa uzata în localitățile urbane si rurale

Realizarea de sisteme SCADA noi pentru investițiile propuse prin proiect dar si integrarea informațiilor din SCADA existente in sistemul centralizat la nivelul întregii arii de operare

 

 

 

 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fonduri de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

 

 

 

 

                                                                          

Contact: Societatea Secom S.A. – Departamentul de Implementare Proiecte

Violeta Pistol – Responsabil publicitate

Bulevardul Carol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România