Calitatea apei

Apa potabilă este pentru om cel mai important aliment. Nu poate fi înlocuit.
În cadrul laboratorului de încercări fizico-chimice şi microbiologice, care este dotat cu echipamente performante conform cerinţelor europene, se monitorizează permanent calitatea apei brute pe treptele de tratare în scopul potabilizării, precum şi calitatea apei potabile la ieşirea din staţia de tratare.
De trei ori pe săptămână laboratorul monitorizează şi calitatea apei potabile din reţeaua de distribuţie a municipiului Drobeta Turnu Severin, urmărind permanent încadrarea calităţilor apei potabile în cerinţele Legii 458/2002, republicată în 2011.
De asemenea, în cadrul laboratorului se monitorizează şi calitatea apei din staţiile de tratare din judeţ, care au fost preluate de către SC SECOM SA în cadrul Operatorului Regional.
Anual, specialiştii noştri efectuează circa 14.000 de analize fizico-chimice şi microbiologice pentru controlul calităţii apei potabile.
Laboratorul de încercări fizico-chimice şi microbiologice apă potabilă este înregistrat la Ministerul Sănătăţii în Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea de control şi prelevarea probelor de apă potabilă şi este acreditat, având competenţa recunoscută de către organismul naţional de acreditare RENAR.
Prin schimbarea şi modernizarea procesului de obţinere a apei potabile – FLOTAŢIA – s-a urmărit şi s-a obţinut îmbunătăţirea calităţii apei potabile.
În staţia de captare-tratare apă din Drobeta Turnu Severin o parte din parametri (temperatura, turbiditatea, pH-ul, oxigenul dizolvat, conductivitatea electrică, clorul rezidual liber, amoniul, fierul) se monitorizează şi online cu ajutorul analizoarelor de proces, informaţii necesare în procesul de tratare al apei.
Astfel ne asigurăm că apa care ajunge la consumator este de calitate corespunzătoare.