Anunturi Publice

⚠️ANUNT FINALIZARE PROIECT !

Proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți”

Anunt!!!

⚠️Vă informăm că din data de 11.03.2024 până la data de 28.03.2024, va fi scăzută presiunea apei potabile existând și posibilitatea întreruperii temporare a acesteia în CERNEȚI și DEDOVIȚA NOUĂ, ca urmare a unor lucrări de reabilitare și întreținere a bazinului de captare a apei potabile.

Rugăm pe această cale utilizatorii acestor zone să își asigure rezervele necesare de apă potabilă pentru perioada mai sus menționată .

       Vă mulțumim pentru înțelegere!

⚠️Anunț important !

Proiectul „Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul SECOM SA”

⚠️Anunț important !

Proiectul „Digitalizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mehedinți

⚠️Anunț important !

Informații care trebuie comunicate publicului privind măsurile de securitate în exploatare și comportamentul în caz de accident

‼️ Anunț important!‼️

⚠️Vă informăm că în data de 10•05•2023 între orele 09.30 – 10.30 va fi întreruptă furnizarea apei potabile in zona Dudasul Schelei ptr inlocuire piesa bransare  .

Vă mulțumim pentru înțelegere !

‼️ Anunț important!‼️

⚠️Vă informăm că în data de 0️⃣9️⃣•0️⃣5️⃣•2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ între orele 08.00 – 14.00 va fi întreruptă furnizarea apei potabile 🚰 în zona cuprinsă între străzile: Chișinău ✔️- Bd.Carol I✔️ – Bolintineanu ✔️- Traian✔️, ca urmare a unor lucrări planificate de mentenanță la rețeaua de apă potabilă.
Vă mulțumim pentru înțelegere !

-” SPRE SŢIINŢA PUBLICULUI

       Denumirea unităţii economice: Societatea SECOM  S.A.

       Adresa: Drobeta Turnu –Severin, B-dul Carol I, nr. 53,  judeţul  Mehedinţi.

       Profilul de activitate al unităţii economice: Captare, tratare şi distribuţie apă potabilă.  

       Cod CAEN: 3600 – 3700.

       Adresa amplasamentului:  Drobeta Turnu –Severin,  Str. Aeroportului, nr. 2.

            Având în vedere  capacitatea  totală de stocare a depozitului de clor existent,   amplasamentul este încadrat sub Directiva  SEVESO.

            În baza Legii nr. 59/2016 din 1 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase – anexa 1 – obiectivul se supune riscului minor de accident, fapt pentru care este întocmită “Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase” .

             În data de 27.07.2022 a avut loc inspecţia comună a celor trei instituţii cu responsabilităţi în aplicarea Legii nr. 59/2016 –  I.S.U. ”Drobeta”, G.N.M. şi A.P.M. Mehedinţi.

Cu ocazia executării inspecţiei au fost verificate şi evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securităţii, sistemele de avertizare/alarmare şi de comunicaţii, precum şi echipamentele şi mijloacele de protecţie şi intervenţie.     

Pe timpul inspecţiei nu au fost constatate deficiențe pe linia gestionării substanţelor periculoase şi a prevenirii unui accident major, precum şi modul de organizare şi executare al activităţilor planificate și desfăşurate în cadrul obiectivului.”

-Anunt public

În data de 08.04.2022  S.C. SECOM S.A.  a semnat Contractul cu Nr.4374/08.04.2022, privind executarea lucrarilor aferente contractului de proiectare si executie, lucrari cunoscute sub numele de:  CL6 “Extindere Statie de Epurare Ape Uzate in Dr. Tr. Severin”

Contractul a fost atribuit  la  Asocierea S.C GIDAZI PROD COM SRL & S.C FES  FLOW ENERGY SOLUTION S.R.L.

Societatea Secom S.A. – Departamentul de Implementare Proiecte

Violeta Pistol – Responsabil publicitate

BulevardulCarol I nr. 53, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România

 

Anunț privind ocuparea a 2 posturi de  Inginer in cadrul Departamentului de Implementare Proiecte.

SECOM S.A angajază 2 ingineri pentru implementarea proiectelor din programul POIM 2014 – 2020

Condiții de calificare:

– studii superioare in domeniul construcțiilor

– vechime minim 3 ani in domeniu

– abilitați utilizare PC (Word/Excel)

– deține cunostințe de bază in domeniul achizițiilor publice

Dosarele insoțite de CV si diplome care să ateste calificările cerute se pot depune la secretariatul Societații Secom S.A din Str. Bd. Carol Nr. 53 incepând cu data prezentului anunț.

În data de 09.02.2022,  SECOM S.A.  a semnat Contractul cu Nr. 1672/09.02.2022

LOT III – AUTOVEHICULE SPECIALE PENTRU INTREȚINERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE

din cadrul  Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată in județul Mehedinți in perioada 2014-2020”,  Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fonduri de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Contractul a fost atribuit firmei S.C. VESTRA INDUSTRY S.R.L.Valoarea totală a contractului a fost de 6.869.178.00 lei fără TVA.

 

In data de 09.03.2022, SECOM S.A. a semnat Contractul cu Nr. 2859/09.03.2022

Lot II – ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRU LABORATOARE din cadrul “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată in județul Mehedinți in perioada 2014-2020”, Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fonduri de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Contractul a fost atribuit firmei(asocierii) SC NITECH SRL si SC ANALYTIC JENA Romania. Valoarea totală a contractului a fost de 1.346.627.00 lei fără TVA.

 

În data de 03.02.2022  S.C. SECOM S.A.  a semnat Contractul cu Nr.1372/03.02.2022

LOT 1 – ECHIPAMENTE SI DOTARI PENTRU INTREȚINERE REȚELE DE APĂ, CANALIZARE SI TRANSPORT NĂMOL USCAT din cadrul  Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă si apă uzată in județul Mehedinți in perioada 2014-2020”,  Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fonduri de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Contractul a fost atribuit firmei S.C SPECIALIZED MACHINERY SRL(fostă MABO VISION SRL).Valoarea totală a contractului a fost de 5.559.460 lei fără TVA.

Anunt public privind autorizatia de construire

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcție Statie de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia.

Autorizatie de construire – Contract CL7 (lot 1) Nr. 110 din 09.07.2021

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit, titularul Societatea SECOM S.A.

Societatea SECOM S.A., titular al proiectului „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite sau a deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul, „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți”, amplasat în: UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Baia de Arama (Baia de Arama, Brebina, Titerlești, Bratilovu, Negoiești), Orașul Vânju Mare, UAT Hinova (Hinova, Bistrița), Vânjuleț, UAT Simian (Simian, Dudașu, Dedovița Noua, Cerneți, Erghevița, Valea Copcii, Dedovița Veche si Poroina), UAT Izvoru Barzii (Izvoru Barzii, Schinteiești, Răscolești, Halânga) UAT Jiana (Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Jiana Veche, Dănceu), Burila Mare, UAT Strehaia (Strehaia, Comanda)

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti din Drobeta Turnu Severin str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni – joi, intre orele 8,00 si 16,00 si vinerea intre orele 8,00 si 14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-mehedinti/decizii-etapa-de-incadrare.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti din Drobeta Turnu Severin str. Băile Romane nr. 3, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire Deciziei Etapei de Încadrare nr. 162 din 08.11.2019 

Societatea SECOM S.A. anunță publicul interesat asupra solicitării de revizuire Deciziei Etapei de Încadrare nr. 162 din 08.11.2019 pentru proiectul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în următoarele localitati: UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Baia de Arama (Baia de Arama, Brebina, Titerlești, Bratilovu, Negoiești), Orașul Vânju Mare, UAT Hinova (Hinova, Bistrița), Vânjuleț, UAT Simian (Simian, Dudașu, Dedovița Noua, Cerneți, Erghevița, Valea Copcii, Dedovița Veche si Poroina), UAT Izvoru Barzii (Izvoru Barzii, Schinteiești, Răscolești, Halânga) UAT Jiana (Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Jiana Veche, Dănceu), Burila Mare, UAT Strehaia (Strehaia, Comanda).

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Drobeta Turnu Severin str. Băile Romane nr. 3 și la sediul Societății SECOM S.A. din Drobeta Turnu Severin str. Carol I nr. 53, judetul Mehedinti, în zilele de luni – joi intre orele 8,00 si 16,00 si vinerea intre orele 8,00 si 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

 

Anunț public privind autorizatia de construire

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcție Statie de Epurare pentru Aglomerarea Gura Vaii.

Autorizatie de construire Nr. 138 din 18.03.2021

Anunț public privind autorizatia de construire

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările CUJMIR – BRANIȘTEA

Autorizatie Constructie CL4- CL7 lot3

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările CUJMIR – BRANIȘTEA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în comunele: CUJMIR, BRANIȘTEA, OBÂRȘIA DE CÂMP, sate: CUJMIR, CUJMIRU MIC, AURORA, BRANIȘTEA, GOANȚA, OBÂRȘIA DE CÂMP, IZIMȘA, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi intre orele 900-1400, vinerea intre orele 900-1200 si la următoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mehedinți.

Anunț public privind solicitarea acordului de mediu

  S.C. SECOM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,, Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir – Braniștea”, propus a fi amplasat în comunele : CUJMIR, BRANIȘTEA, OBÂRȘIA DE CÂMP, sate: CUJMIR, CUJMIRUL MIC, AURORA, BRANIȘTEA, GOANȚA, OBÂRȘEA DE CÂMP, IZIMȘA, județul Mehedinți.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 și la sediul Primăriei, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00 .

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți

ANUNȚ

Societatea SECOM SA scoate la vânzare prin licitație incepând cu data de 06.11.2020 orele 08:00 mijloace fixe amortizate și scoase din funcțiune și anume:

  • Tractor MH-01-ZYY cu număr de inventar 200029, preț de pornire 3.512 lei cu TVA inclus;
  • Remorca basculantă MH-80-BLS cu număr de inventar 200028, preț de pornire 2.163 lei cu TVA inclus;

Relatii suplimentare se pot obține de la secretariatul unitații tel. 0352/401330 sau de la Serviciul Administrativ Logistic tel. 0352/401330 interior 125, mobil 0744603017 sau email: marian.popi@secom-mehedinti.ro.

  • Comunicat folosire corespunzatoare sistem canalizare – click aici
  • Notificare privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase conform legii 59/2016 – click aici
  • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți” click aici
  • Anunț public privind decizia etapei de încadrare titularul Societatea SECOM S.A. click aici