Anunturi Publice

Anunt public privind autorizatia de construire

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcție Statie de Epurare pentru Aglomerarea Strehaia.

Autorizatie de construire – Contract CL7 (lot 1) Nr. 110 din 09.07.2021

 

Anunț public privind emiterea actului de reglementare revizuit, titularul Societatea SECOM S.A.

Societatea SECOM S.A., titular al proiectului „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite sau a deciziei de emitere a acordului de mediu revizuit pentru proiectul, „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți”, amplasat în: UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Baia de Arama (Baia de Arama, Brebina, Titerlești, Bratilovu, Negoiești), Orașul Vânju Mare, UAT Hinova (Hinova, Bistrița), Vânjuleț, UAT Simian (Simian, Dudașu, Dedovița Noua, Cerneți, Erghevița, Valea Copcii, Dedovița Veche si Poroina), UAT Izvoru Barzii (Izvoru Barzii, Schinteiești, Răscolești, Halânga) UAT Jiana (Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Jiana Veche, Dănceu), Burila Mare, UAT Strehaia (Strehaia, Comanda)

Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti din Drobeta Turnu Severin str. Băile Romane nr. 3, în zilele de luni – joi, intre orele 8,00 si 16,00 si vinerea intre orele 8,00 si 14,00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/web/apm-mehedinti/decizii-etapa-de-incadrare.

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti din Drobeta Turnu Severin str. Băile Romane nr. 3, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Anunț public privind depunerea solicitării de revizuire Deciziei Etapei de Încadrare nr. 162 din 08.11.2019 

Societatea SECOM S.A. anunță publicul interesat asupra solicitării de revizuire Deciziei Etapei de Încadrare nr. 162 din 08.11.2019 pentru proiectul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți”, propus a fi amplasat în următoarele localitati: UAT Drobeta Turnu Severin, UAT Baia de Arama (Baia de Arama, Brebina, Titerlești, Bratilovu, Negoiești), Orașul Vânju Mare, UAT Hinova (Hinova, Bistrița), Vânjuleț, UAT Simian (Simian, Dudașu, Dedovița Noua, Cerneți, Erghevița, Valea Copcii, Dedovița Veche si Poroina), UAT Izvoru Barzii (Izvoru Barzii, Schinteiești, Răscolești, Halânga) UAT Jiana (Jiana, Jiana Mare, Cioroboreni, Jiana Veche, Dănceu), Burila Mare, UAT Strehaia (Strehaia, Comanda).

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din Drobeta Turnu Severin str. Băile Romane nr. 3 și la sediul Societății SECOM S.A. din Drobeta Turnu Severin str. Carol I nr. 53, judetul Mehedinti, în zilele de luni – joi intre orele 8,00 si 16,00 si vinerea intre orele 8,00 si 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinti

Anunț public privind autorizatia de construire

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcție Statie de Epurare pentru Aglomerarea Gura Vaii.

Autorizatie de construire Nr. 138 din 18.03.2021

Anunț public privind autorizatia de construire

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările CUJMIR – BRANIȘTEA

Autorizatie Constructie CL4- CL7 lot3

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. SECOM S.A., titular al proiectului reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările CUJMIR – BRANIȘTEA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, proiect propus a fi amplasat în comunele: CUJMIR, BRANIȘTEA, OBÂRȘIA DE CÂMP, sate: CUJMIR, CUJMIRU MIC, AURORA, BRANIȘTEA, GOANȚA, OBÂRȘIA DE CÂMP, IZIMȘA, județul Mehedinți.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr.3, in zilele de luni pana joi intre orele 900-1400, vinerea intre orele 900-1200 si la următoarea adresa de internet: www.apmmh.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Mehedinți.

Anunț public privind solicitarea acordului de mediu

  S.C. SECOM S.A. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  ,, Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți – Construcția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru aglomerările Cujmir – Braniștea”, propus a fi amplasat în comunele : CUJMIR, BRANIȘTEA, OBÂRȘIA DE CÂMP, sate: CUJMIR, CUJMIRUL MIC, AURORA, BRANIȘTEA, GOANȚA, OBÂRȘEA DE CÂMP, IZIMȘA, județul Mehedinți.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți din Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane nr. 3 și la sediul Primăriei, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00 .

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Mehedinți

ANUNȚ

Societatea SECOM SA scoate la vânzare prin licitație incepând cu data de 06.11.2020 orele 08:00 mijloace fixe amortizate și scoase din funcțiune și anume:

  • Tractor MH-01-ZYY cu număr de inventar 200029, preț de pornire 3.512 lei cu TVA inclus;
  • Remorca basculantă MH-80-BLS cu număr de inventar 200028, preț de pornire 2.163 lei cu TVA inclus;

Relatii suplimentare se pot obține de la secretariatul unitații tel. 0352/401330 sau de la Serviciul Administrativ Logistic tel. 0352/401330 interior 125, mobil 0744603017 sau email: marian.popi@secom-mehedinti.ro.

  • Comunicat folosire corespunzatoare sistem canalizare – click aici
  • Notificare privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase conform legii 59/2016 – click aici
  • Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Mehedinți” click aici
  • Anunț public privind decizia etapei de încadrare titularul Societatea SECOM S.A. click aici