Analize ape uzate

 VERIFICĂ APA UZATĂ!

Tel. Laborator: 0754/217750

Societatea SECOM SA dispune de un laborator de analiză a apelor uzate unde se efectuează analize fizico – chimice pentru apă uzată. Laboratorul are implementat sistemul de management al calității conform standardului naţional SR EN ISO/CEI 17025:2018 identic cu standardul european EN ISO/IEC 17025:2018 “Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări” și este acreditat de către ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA – RENAR  pentru efectuarea de analize specifice.

 

 

Acreditarea RENAR este garanţia calităţii!

 

Asociaţia de Acreditare din România – RENAR – a acordat Laboratorului Analize Ape Uzate,Certificatul de Acreditare nr. LI 1037 prin care atestă că acesta îndeplineşte cerinţele SR EN ISO/IEC 17025: 2018 şi că este competent să efectueze Încercări pentru apă uzată. Respectarea cerinţelor Standardului SR EN ISO/IEC 17025: 2018 a impus îndeplinirea mai multor condiţii legate de dotările tehnice şi de calitate a serviciilor prestate.
Acreditarea înseamnă o recunoaştere oficială a competenţei şi a menţinerii acesteia pe durata valabilităţii acreditării. Este practic dovada credibilităţii rezultatelor emise pentru încercările efectuate în Laboratorul Analize Ape Uzate.

Laboratorul dispune de personal calificat şi instruit pentru efectuarea analizelor solicitate; echipamente/aparatură de laborator necesare pentru efectuarea încercărilor. De asemenea, reactivii şi materialele folosite la încercări sunt de calitate corespunzătoare;

 

Pentru efectuarea analizelor se aplică numai metode de încercare standardizate. Laboratorul poate onora  solicitările d-voastră la termenul şi în condiţiile dorite (incertitudinea de măsuare se va trece pe Raportul de Incercare la solicitarea dvs.)

Laboratorul Analize Ape Uzate este acreditat pentru următoarele tipuri de Încercări :

-Determinarea pH-ului

-Determinarea conținutului de materii în suspensie. Metoda prin filtrare pe fibre de sticlă.

-Determinarea consumului chimic de oxigen

-Determinarea conținutului de amoniu. Metoda spectrofotometrică manuală.

-Determinarea conținutului de cloruri.Titrare cu azotat de argint, utilizând cromatul ca indicator(Metoda Mohr)

-Determinarea consumului biochimic de oxigen dupa n zile(CBO5) . Metoda prin diluare și însămânțare cu adaugare de aliltiouree.

-Determinarea conținutului de nitriți.Metoda prin spectrometrie de absorbție moleculară.

-Determinarea fosforului. Metoda spectrofotometrică cu molibdat de amoniu.

-Determinarea substanțelor extractibile cu solvenți. Metoda gravimetrică.

-Determinarea reziduului filtrabil uscat la 1050C.

 

Laboratorul Analize Ape Uzate efectueaza in regim neacreditat urmatoarele tipuri de Incercari:

-Determinarea conținutului de sulfați prin metoda turbidimetrică. Metoda spectrofotometrică manuală .

-Determinarea azotului. Metoda care folosește mineralizarea oxidativă cu peroxidisulfat.

-Determinarea conținutului de azotați.Metoda spectrofotometrică cu acid sulfosalicilic.

-Determinarea agenților de suprafață anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen MBAS

Persoană contact:
Şef Laborator Carmen MIREA

Adresă Laborator : b-dul.Nicolae Iorga nr 2B,Platforma de Sud-Est al municipiului Dr.Tr.Severin