Preţuri şi tarife

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE
PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE APĂ ȘI CANALIZARE

Stimați utilizatori,

Societatea SECOM SA vă aduce la cunoștință modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare după cum urmează :

-Preț apă potabilă:  7,70 lei/mc fără TVA      8,39 lei/mc cu TVA

-Tarif canalizare:      5,54 lei/mc fără TVA      6,04lei/mc cu TVA

Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare a SOCIETATII SECOM S.A, începând cu data de 1 FEBRUARIE 2024.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 217/21.12.2023 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 620/17.08.2021, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare și Societatea SECOM S.A., pentru ’’Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Mehedinti, în perioada 2014 – 2020 ’’.

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și are în vedere, în principal, să acopere:

– Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
– Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
– Respectarea autonomiei financiare a companiei;
– Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
– Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

 

INFORMARE
PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE APĂ ȘI CANALIZARE

Stimați utilizatori,

Societatea SECOM SA vă aduce la cunoștință modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare după cum urmează :

-Preț apă potabilă:  6,91 lei/mc fără TVA      7,53 lei/mc cu TVA

-Tarif canalizare:      4,58 lei/mc fără TVA      4,99lei/mc cu TVA

Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare a SOCIETATII SECOM S.A, începând cu data de 1 IANUARIE 2023.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 206/24.11.2022 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 620/17.08.2021, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare și Societatea SECOM S.A., pentru ’’Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Mehedinti, în perioada 2014 – 2020 ’’.

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și are în vedere, în principal, să acopere:

– Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
– Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
– Respectarea autonomiei financiare a companiei;
– Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea

populației;
– Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

INFORMARE

PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU SERVICIILE DE APĂ ȘI CANALIZARE

Stimați utilizatori,

Societatea SECOM SA vă aduce la cunoștință modificarea prețului apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare după cum urmează :

-Preț apă potabilă:  5,67 lei/mc fără TVA      6,18 lei/mc cu TVA

-Tarif canalizare:      3,42 lei/mc fără TVA      3,73 lei/mc cu TVA

-Total apă canal :     9,09 lei/mc fără TVA      9,91 lei/mc cu TVA.

Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.

Noile prețuri se aplică pe toată aria de operare a SOCIETATII SECOM S.A, începând cu data de 1 IANUARIE 2022.

Prețurile și Tarifele au fost aprobate de către A.N.R.S.C. prin decizia nr. 215/15.12.2021 și practicarea tarifului unic face parte din Strategia tarifară a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 620/17.08.2021, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare și Societatea SECOM S.A., pentru ’’Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Mehedinti, în perioada 2014 – 2020 ’’.

Strategia tarifară prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în termeni reali, cât și pe baza inflației, în conformitate cu proiectul major aprobat de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și are în vedere, în principal, să acopere:

– Costul justificat economic al furnizării serviciilor;
– Mentenanța investițiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
– Respectarea autonomiei financiare a companiei;
– Funcționarea eficientă și în siguranță a serviciilor, protecția mediului și sănătatea populației;
– Constituirea și alimentarea fondului IID conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Societatea Secom SA vă aduce la cunoștiință că, în conformitate cu prevederile Actelor Adiționale nr. 6/21.03.2017 și nr. 9/12.09.2018 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 20/06.11.2009, deciziei ANRSC nr. 90/24.06.2020 și a Hotărârii Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți nr. 1/01.02.2021, din data de 01.03.2021 tarifele pentru serviciile de apă și canalizare vor fi următoarele:

Apă potabilă  – 4,34 lei/mc (4,73 lei/mc – cu TVA)

Canalizare – 2,40 lei/mc (2,62 lei/mc – cu TVA). Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.

Pentru evolutia preturilor accesati acest link – ISTORIC TARIFE