Preţuri şi tarife

Societatea Secom SA vă aduce la cunoștiință că, în conformitate cu prevederile Actelor Adiționale nr. 6/21.03.2017 și nr. 9/12.09.2018 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 20/06.11.2009, deciziei ANRSC nr. 90/24.06.2020 și a Hotărârii Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți nr. 1/01.02.2021, din data de 01.03.2021 tarifele pentru serviciile de apă și canalizare vor fi următoarele:

Apă potabilă  – 4,34 lei/mc (4,73 lei/mc – cu TVA) si Canalizare – 2,40 lei/mc (2,62 lei/mc – cu TVA). Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.


Incepand cu data de 01.11.2018 tarifele sunt urmatoarele (vezi Hotarare ADI):

 Preţuri apă potabilă şi canalizare (LEI/m3):
Populaţie Rest utilizatori
Apă potabilă 4,1638 3,82
Canalizare 2,59 2,18

Preţurile la apă potabilă şi tarifele la canalizare pentru populaţie conţin TVA în procent de 9%  iar pentru rest utilizatori nu conţin TVA. Pentru evolutia preturilor accesati acest link – ISTORIC TARIFE.

Modificarea tarifelor la canalizare-epurare, conform noii cote de T.V.A., aplicabilă de la 1 ianuarie 2019
Populaţie Rest utilizatori
Apă potabilă 4,1638 3,82
Canalizare 2,38 2,18

Conform Legii nr. 175 din 13 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, începând cu data de 01.01.2019, cota T.V.A. pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare este de 9%.