Preţuri şi tarife


Societatea Secom SA vă aduce la cunoștiință că, în conformitate cu prevederile Actelor Adiționale nr. 6/21.03.2017 și nr. 9/12.09.2018 la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 20/06.11.2009, deciziei ANRSC nr. 90/24.06.2020 și a Hotărârii Asociației pentru Managementul Serviciilor de Apă și Canalizare Mehedinți nr. 1/01.02.2021, din data de 01.03.2021 tarifele pentru serviciile de apă și canalizare vor fi următoarele:

Apă potabilă  – 4,34 lei/mc (4,73 lei/mc – cu TVA)

Canalizare – 2,40 lei/mc (2,62 lei/mc – cu TVA). Cota de TVA pentru serviciile de apă și de canalizare este de 9%.

Pentru evolutia preturilor accesati acest link – ISTORIC TARIFE