Componente

Contracte proiect:

Proiectul “Fazarea proiectului  Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti” cuprinde 9 contracte de lucrari si 2 de servicii :

CW1 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii-Lot 1 Dr. Tr. Severin ,Gura Vaii

APA
 • Unități de clorinare
buc 1
 • Extindere retea de distributie
km 24.486
 • Statii de pompare apa potabila
buc 1
 • Inlocuirea retelei de distributie
km 8.225
 • Rezervor
buc 1
 • Foraj nou
buc 2
 • SCADA
buc 2
APA UZATA
 • Extindere retea canalizare /Reabilitare retea
km 25.29
 • Inlocuire retea canalizare- km
km 4.454
 • Statii de pompare apa uzata-
buc 6
 • Extindere retea sub presiune- km
km 2.415

 

CW1 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii-Lot 2 Breznita de Ocol, Magheru

APA
 • Unități de clorinare
buc 1
 • Extindere retea de distributie
km 10.693
 • Statii de pompare apa potabila
buc 4
APA UZATA
 • Extindere retea canalizare
km 7.234
 • Statii de pompare apa uzata.
buc 3
 • Extindere retea sub presiune
km 1.119

 

CW1 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Drobeta Turnu Severin, Simian, Gura Vaii-Lot 3 Simian,Cerneti,Dudasul Cernetului,Dedovita Noua

APA
 • Unități de clorinare
buc 1
 • Extindere retea de distributie
km 21.178
 • Statii de pompare apa potabila
buc 1
 • Rezervor nou
buc 1
 • Inlocuire retea de distributie
km 2.446
 • SCADA
buc 1
APA UZATA
 • Extindere retea canalizare-
km 16.308
 • Inlocuire retea canalizare
km 1.765

CW3 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova -LOT 1 Vanju Mare

APA
 • Extindere retea distributie
km 4.448
 • Inlocuire retea de distributie principala
km 0.523
 • Inlocuire retea distributie
km 4.669
 • Rezervor nou
buc 1
 • SCADA
buc 1
APA UZATA
 • Extindere retea canalizare
km 7.419
 • Inlocuire retea canalizare
km 2.101
 • Statii de pompare apa uzata
buc 2
 • Extindere retea sub presiune-
km 0.37

 

CW3 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Vinju Mare si Rogova -LOT  2 Rogova

APA
 • Unități de clorinare/demanganizare/etc
buc 1
 • Extindere retea distributie
km 4.709
 • Statii de pompare apa potabila
buc 1
 • Inlocuire retea distributie
km 2.912
 • Inlocuire retea de distributie principala
km 0.143
 • Rezervor nou
buc 1
 • Foraj Nou
buc 1
 • Reabilitare foraj
buc 1
 • SCADA
buc 1

 

CW4 „Constructia sistemelor de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarile Cujmir si Braniste

APA
 • Unități de clorinare
buc 2
 • Extindere retea de distributie principala
km 8.19
 • Extindere retea distributie-
km 67.239
 • Statii de pompare apa potabila
buc 2
 • Rezervor nou
buc 1
 • Reabilitare sursa de apa
buc 1
 • SCADA
buc 3
APA UZATA
 • Extindere retea canalizare
km 58.24
 • Statii de pompare apa uzata
km 10
 • Extindere retea sub presiune
buc 7.37

 

CW5 „ Reabilitarea, extindere si modernizare sisteme de alimentare cu apa si canalizare” pentru aglomerarea Baia de Arama

APA
 • Unități de clorinare
buc 2
 • Extindere retea de distributie principala
km 0.419
 • Extindere retea distributie
km 2.207
 • Statii de pompare apa potabila
buc 3
 • Rezervor nou
buc 3
 • Inlocuire retea principala
km 0.043
 • Inlocuire retea distributie
km 1.758
 • Reabilitare captari
buc 2
 • Reabilitare statie de tratare
buc 1
 • SCADA
buc 1
APA UZATA
 • Extindere retea canalizare
km 6.434
 • Inlocuire retea canalizare
km 0.2
 • Statii de pompare apa uzata
buc 6
 • Extindere retea sub presiune
km 1.385

 

CW6 „Extindere SEAU Drobeta Turnu Severin” – extinderea statiei de epurare din Drobeta Turnu Severin

CW7 „ Constructie statii epurare „ pentru aglomerarile Strehaia, Cujmir si Gura Vaii                                     

CS01 Asistenţă Tehnică pentru Managementul proiectului si Supervizarea Lucrărilor aferente proiectului „Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”       

CS02 Audit independent al proiectului

 

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.