Descrierea proiectului – fazat

 

 

 

 

 

 

Societatea Secom SA implementeaza proiectul “Fazarea proiectului  Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Mehedinti”, cofinantat prin Programul Operational Infrastuctura Mare (2014-2020).

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Proiectul face parte din Axa Prioritara 3 –  Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

 

Locatia de implementare

Proiectul va fi implementat de catre Operatorul Regional Societatea SECOM S.A. in cele 7 aglomerari urbane:

 • Aglomerarea Drobeta Turnu Severin
 • Aglomerarea Simian
 • Aglomerarea Gura Vaii
 • Clusterul Cujmir-Aglomerarea Cujmir, aglomerarea Braniste
 • Aglomerarea Vinju Mare
 • Aglomerarea Rogova
 • Aglomerarea Baia de Arama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populatia beneficiara: 140.000 locuitori

Perioada de derulare a investitiilor: 2016-2019

Valoarea totala a proiectului este de 258.863.796 lei, din care:

Valoare total eligibila 216.203.431  lei plus TVA 42.660.365 lei.

 • Valoare eligibila neramburasabila din FC : 169.457.006 lei
 • Valoare eligibila neramburasabila din bugetul de stat : 25.916.954 lei
 • Valoare contributie proprie beneficiar (venituri nete generate) : 16.842.247 lei
 • Valoare cofinantare eligibila buget local : 3.987.224 lei

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.