ISPA

Lansat în anul 2000, ISPA a fost unul dintre cele trei instrumente de finanţare care -împreună cu PHARE şi SAPARD – a sprijinit România în pregătirea pentru aderare. Bazat pe principiile fundamentale ale Fondului de Coeziune, ISPA a finanţat proiecte în domeniile prioritare ale UE: infrastructuri de mediu şi transport.

Obiectivele ISPA au fost următoarele:
• Familiarizarea ţărilor candidate cu politicile, procedurile şi principiile de finanţare ale UE;
• Sprijinirea ţărilor beneficiare în vederea alinierii standardelor lor de mediu la cele ale Uniunii Europene;
• Extinderea şi conectarea reţelelor de transport proprii cu cele trans-europene.

Măsura ISPA 2004/RO/16/P/PE/008 – Reabilitarea şi Extinderea Sistemelor de Alimentare cu Apă Potabilă şi Canalizare în Municipiul DROBETA TURNU SEVERIN a fost unul din cele 36 de proiecte finanţate la nivel naţional în sectorul de mediu şi s-a finalizat cu succes în perioada de eligibilitate a Memorandumului de Finanţare.

Valoarea Măsurii ISPA Drobeta a fost de 41.6 milioane Euro din care:

grant UE 31,200,000 Euro
buget de stat   4,160,000 Euro
buget local   6,240,000 Euro

Obiectivul general al Măsurii ISPA a fost îmbunătăţirea infrastructurii de mediu din Drobeta Turnu Severin, România fiind ţară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană, cu scopul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite în Tratatul de Aderare.

Din punctul de vedere al standardelor de mediu ale Uniunii Europene, lucrările prevăzute prin componentele Memorandumului de Finanţare au contribuit la îmbunătăţirea calităţii apei şi mediului şi conformarea cu Directiva apei potabile 98/83/CE şi, respectiv cu prevederile Directivei apelor uzate urbane 91/271/EEC.

Obiectivele principale au fost modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare pentru a permite:
• îmbunătăţirea calităţii apei potabile şi protejarea sănătăţii publice;
• protejarea mediului, în special a calităţii apei din fluviul Dunărea;
• îmbunătăţirea serviciilor şi sporirea fiabilităţii sistemului de furnizare a apei;
• realizarea economiilor la energia electrică;
• optimizarea reţelei de distribuţie a apei potabile;
• colectarea tuturor apelor uzate şi tratarea lor în noua staţie de epurare.

Contractele Măsurii ISPA Drobeta

Broşura de succes ISPA Drobeta


Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informații despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, cât și pentru informaţii detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi adresa web a Reprezentanței Comisiei Europene în România.