Laborator apa potabila

Monitorizarea calității apei potabile livrate de SECOM SA locuitorilor municipiului Drobeta Turnu Severin este efectuată  de  Laboratorul de analize apă potabilă. Laboratorul este acreditat RENAR din anul 2007 și este inscris la Ministerul Sănătății in Registrul Laboratoarelor care efectuează monitorizarea de control a apei potabile.

Laborator acreditat RENAR  – Certificat de acreditare LI 935 din 21.11.2011 

Certificat de inregistrare la Ministerul Sănătăţii – Monitorizare de control – Nr.185/06.08.2014

Laboratorul de analize apă potabilă efectuează analize fizico-chimice , microbiologice , radioactive pentru probe de apă potabilă , apă de suprafață (izvor , râuri , fluviul Dunărea )și probe de apă de adâincime (fântâni , puțuri) atât pentru clienții interni cit și pentru clienți externi : persoane fizice și juridice .

Informații privind  parametrii fizico –chimici , radioactivi și microbiologici determinați in laboratorul nostru , precum si despre prețurile practicate pentru efectuarea acestor determinări, puteți obține la numerele de telefon de mai jos.

  • 0352/401330
  • 0352/401714