Hotarari AGOA/AGEA perioada 2016-2012

Hotararea AGA nr. 4 din 15.04.2016

Hotararea AGEA nr. 3 din 29.02.2016

Hotararea AGA nr. 2a din 29.02.2016 si Hotararea AGA nr. 2b din 29.02.2016


Hotararea AGEA nr. 5 din 16.11.2015

Hotararea AGEA nr. 4 din 29.06.2015

Hotarari AGEA nr. 3 din 05.05.2015

Act contitutiv – 27.03.2015 (din cauza marimii este impartit in 2 parti: partea 1 si partea 2)

Hotararea AGOA nr. 2 din 27.03.2015

Hotararea AGOA nr. 1 din 27.03.2015


Hotărârea AGOA nr.2b-10.04.2014

Hotărârea AGOA nr.2a-10.04.2014

Hotărârea AGOA nr.1-21.03.2014


Hotărârea AGOA nr.5-16.11.2013

Hotărârea AGEA nr.4-19.08.2013

Hotărârea AGOA nr.3-19.07.2013

Hotărârea AGOA nr.2-30.04.2013

Hotărârea AGEA nr.1-30.04.2013


Hotărârea AGOA nr.3-30.07.2012

Analize apa perioada 2015-2016

2016 
Ianuarie 2016 Februarie 2016 Martie 2016
Aprilie 2016 Mai 2016 Iunie 2016
Iulie 2016 August 2016 Septembrie 2016
Octombrie 2016 Noiembrie 2016 Decembrie 2016

 


ANALIZE 2015

Analize 02 – 06 noiembrie 2015

° Analize 26 – 30 octombrie 2015

° Analize 19 – 23 octombrie 2015

° Analize 12 – 16 octombrie 2015

° Analize 24 – 28 august 2015

° Analize 6 – 10 iulie 2015

° Analize 29 iunie – 03 iulie 2015

° Analize 22-26 iunie 2015

° Analize 15-19 iunie 2015

° Analize 08-12 iunie 2015

° Analize 01-05 iunie 2015

° Analize 25-29 mai 2015

° Analize 18-22 mai 2015

° Analize 11-15 mai 2015

° Analize 04-08 mai 2015

° Analize 27-30 aprilie 2015

° Analize 20-24 aprilie 2015

° Analize 13-17 aprilie 2015

Hotarari C.A. 2012 – 2017

HOTARARI 2017

2017-12-22 Hotarare C.A. nr. 20

2017-12-20 Hotarare C.A. nr. 19

2017-12-15 Hotarare C.A. nr. 18

2017-11-23 Hotarare C.A. nr. 17

2017-11-13 Hotarare C.A. nr. 16

2017-11-06 Hotarare C.A. nr. 15

2017-10-27 Hotarare C.A. nr. 14

2017-10-11 Hotarare C.A. nr. 13

2017-10-02 Hotarare C.A. nr. 12

2017-09-07 Hotarare C.A. nr. 11

2017-08-01 Hotarare C.A. nr. 10

2017-06-22 Hotarare C.A. nr. 9

2017-05-26 Hotarare C.A. nr. 8

2017-05-12 Hotarare C.A. nr. 7

2017-05-05 Hotarare C.A. nr. 6

2017-03-30 Hotarare C.A. nr. 5

2017-03-09 Hotarare C.A. nr. 4

2017-02-23 Hotarare C.A. nr. 3

2017-02-01 Hotarare C.A. nr. 2

2017-01-31 Hotarare C.A. nr.1


HOTARARI 2016

2016-12-22 Hotarare C.A. nr. 13

2016-12-21 Hotarare C.A. nr. 12

2016-12-09 Hotarare C.A. nr. 11

2016-10-17 Hotarare C.A. nr. 10

2016-09-28 Hotarare C.A. nr. 9

2016-09-19 Hotarare C.A. nr. 8

2016-08-24 Hotarare C.A. nr. 6

2016-07-28 Hotarare C.A. nr. 5

2016-06-24 Hotarare C.A. nr. 4

2016-05-27: Hotarare C.A. nr. 3

2016-04-26: Hotarare C.A. nr. 2

2016-04-20: Anunt selectie/evaluare administratori societate comerciala

2016-03-10 Hotararea C.A. nr .1

2016-01-28: Anunt selectie/evaluare administratori societate comerciala

HOTARARI 2015

2015-12-21: Anunt selectie/evaluare administratori societate comerciala

2015-11-18: Anunt selectie/evaluare administratori societate comerciala

2015-10-23: Anunt selectie/evaluare administratori societate comerciala

Hotărâre Consiliul de Administratie nr. 6-03.08.2015

Hotărâre Consiliul de Administratie nr. 5-26.06.2015

Hotărâre Consiliul de Administratie nr. 4-10.06.2015

Hotărâre Consiliul de Administratie nr. 3-17.03.2015

Anunt selectie/evaluare administratori societate comerciala

 


HOTARARI 2014

Hotararea CA nr.9 – 19.08.2014
Hotărârea CA nr.8 – 23.07.2014
Convocare şedinţă CA – 16.07.2014
Hotărârea CA nr.6 – 21.05.2014
Hotărârea CA nr.4 – 12.03.2014
Hotărârea CA nr.3 – 04.03.2014
Convocare şedinţă CA – 24.02.2014
Hotărârea CA nr.2 – 03.02.2014

 


HOTARARI 2013

Hotărârea CA nr.11 – 22.10.2013
Hotărârea CA nr.10 – 30.09.2013
Hotărârea CA nr.9 – 11.09.2013
Convocare şedinţă CA – 28.08.2013
Hotărârea CA nr.7 – 9.7.2013
Reluare anunţ selecţie membri CA
Hotărârea CA nr.5 – 15.5.2013
Convocare şedinţă CA – 8.05.2013
Hotărârea CA nr.4 – 16.4.2013
Hotărârea CA nr.3 – 25.3.2013
Convocare şedinţă CA – 18.03.2013
Hotărârea CA nr.2a – 31.1.2013
Hotărârea CA nr.2 – 31.1.2013
Hotărârea CA nr.1 – 11.1.2013

 


HOTARARI 2012
Hotărârea CA nr.17-28.12.2012
Hotărârea CA nr.16a-10.12.2012
Hotărârea CA nr.16-10.12.2012
Hotărârea CA nr.15-03.12.2012
Hotărârea CA nr.14-23.11.2012
Hotărârea CA nr.7-16.08.2012
Hotărârea CA nr.6-30.07.2012
Hotărârea CA nr.5-27.06.2012