Cumparare directa: Intocmirea studiului hidrogeologic pentru monitorizarea acviferului subteran din zona statiei de epurare Vanju Mare, jud. Mehedinti, pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Anunt de atribuire

Posted in Achizitii Publice.