Cumparare directa: Intocmire studiu hidrogeologic pentru delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica pentru sursa de captare subterana – captare din put localitatea Svinita, judetul Mehedinti

Anunt de atribuire

Posted in Achizitii Publice.