Cumparare directa: DA22145990 – servicii de inventariere a activelor fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate in patrimoniul societatii conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471/2008.

Anunt de atribuire

Posted in Achizitii Publice.