Fondul de Coeziune

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune

Fondul de Coeziune ajută statele membre cu un produs naţional brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puţin de 90% din media comunitară să-şi reducă diferenţele dintre nivelurile de dezvoltare economică şi socială şi să-şi stabilizeze economiile. Acesta susţine acţiuni în cadrul obiectivului „Convergenţă” şi se află sub incidenţa aceloraşi reguli de programare, de gestionare şi de control ca în cazul FSE şi FEDR.
Fondul de Coeziune finanţează acţiuni care fac parte din următoarele domenii:
– reţele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite de Uniunea Europeană;
mediu. În acest context, Fondul de Coeziune poate interveni, de asemenea, în proiecte din domeniul energiei sau al transporturilor, atâta vreme ce acestea prezintă avantaje clare pentru mediu: eficacitate energetică, utilizarea de surse de energie regenerabile, dezvoltarea transportului feroviar, sprijinirea intermodalităţii, consolidarea transporturilor publice etc.

Proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Mehedinţi” presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Acesta este implementat în judeţul Mehedinţi, în aglomerările Drobeta Turnu Severin, Şimian, Gura Văii, Vânju-Mare, Rogova, Cujmir, Branişte, Strehaia, Comanda, Baia de Aramă de către Operatorul Regional S.C. Secom S.A.
Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare şi extindere a fronturilor de captare, contrucţia şi reabilitarea conductelor principale de apă, construcţia de rezervoare, staţii de clorinare, instalaţii de reducere a nitraţilor şi a amoniului, extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie a apei, inclusiv construcţia staţiilor de pompare, sistemelor SCADA, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare apă uzată şi construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare.

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi epurare a apei uzate în aglomerările mai sus menţionate în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.

Valoarea proiectului este de 315.987.420 RON (adică aproximativ 70 milioane euro), din care:

Fondul de Coeziune 247.666.198 RON
Bugetul de Stat   37.878.362 RON
Beneficiarul Final   24.615.421 RON
Beneficiarul Local     5.827.439 RON

În data de 19.03.2012 a fost semnat contractul de finanţare între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi SC SECOM SA pentru proiectul descris mai sus, iar în prezent acesta este în derulare.

-> Comunicate de presă <-

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.