Repartizare consum blocuri ANL/sociale

Mod de repartizare a consumurilor pentru blocurile de tip ANL/sociale

In continuare dorim sa va prezentam modul in care se face repartizarea consumurilor de apa rece si/sau apa rece pentru ACM de catre societatea Secom SA pentru cazurile locatarilor de la blocurile de tip ANL/sociale.

Astfel avem trei cazuri intalnite la distributia consumului de pe contorul/contorii generali functie de contorizarea sau necontorizarea apartamentelor in cauza :

  a) blocuri contorizate 100%  –  in acest caz consumul este dat de citirea de pe contorii de interior iar repartizarea diferentei dintre consumul de pe apometrul general si suma contorilor de interior se face proportional cu consumul din fiecare apartament ;

  b) blocuri mixte (apartamente contorizate si necontorizate) – in acest caz consumul la apartamentele contorizate este dat doar de consumul inregistrat de contorii de interior iar diferenta dintre consumul de pe apometrul general si suma consumurilor din apartamentele contorizate este repartizat proportional cu numarul de chiriasi din apartamente intre apartamentele necontorizate, daca nu se depaseste cota de 10 mc/persoana. In cazul in care se depaseste aceasta cota cantitatea ramasa nerepartizata pe locatarii in pausal se va repartiza catre TOTI locatarii proportional cu numarul de locatari ;

  c) blocuri in pausal 100% – in acest caz consumul de pe apometrul general se repartizeaza pe fiecare apartament proportional cu numarul de chiriasi din respectivul apartament.

         Citirile se fac in intervalul 27-29 ale lunii in curs si se aduc la sediul Secom SA din B-dul Carol I, nr. 53 de catre reprezentantii de scara/bloc !! In cazul in care un locatar nu da citirea pentru luna respectiva va fi trecut in sistem pausal!  Consumul facturat in plus se va regulariza pentru lunile urmatoare prin intermediul citirilor – aceasta regularizare fiind in seama reprezentantilor de scara/bloc !

            Exemple:

   1. Avem un bloc contorizat 100%, suma consumurilor de pe apometrele interioare este de 100 mc iar consumul dat de apometrul general este de 120 mc. Prin urmare trebuie repartizata o diferenta de 20 mc. Daca un client are o citire de 10 mc el va prelua : ((120-100)/100)*10=2 mc aferenti celor 10 mc de pe apometru, un client cu o citire de 5 mc va avea un coeficient de corectie de ((120-100)/100)*5=1 mc.

   2.1. Daca avem un bloc mixt cu aceasi situatie : 100 mc suma citirilor contorilor de interior si 120 consumul rezultat de pe apometrul general atunci cei care sunt contorizati vor fi facturati STRICT cu consumul respectiv iar diferenta in cauza – acei 20 mc se repartizeaza pe clientii in pausal, proportional cu numarul de persoane. Daca avem doar 2 apartamente in pausal cu 3 si respectiv 2 locatari atunci cei 20 mc se vor imparti la cei 5 locatari→consum de 4 mc/locatar (suntem in situatia in care nu se depaseste cota de 10 mc/persoana), astfel incat apartamentul cu 3 locatari va avea un consum de 4×3=12 mc iar apartamentul cu 2 locatari va avea un consum de 2×4=mc.

   2.2. Daca avem un bloc mixt cu aceasi situatie : 100 mc suma citirilor contorilor de interior si 150 consumul rezultat de pe apometrul general atunci cei care sunt contorizati vor fi facturati STRICT cu consumul respectiv iar diferenta in cauza – acei 20 mc se repartizeaza pe clientii in pausal, proportional cu numarul de persoane. Daca avem doar 2 apartamente in pausal cu 1 si respectiv 2 locatari atunci cei 50 mc se vor imparti la cei 3 locatari→consum de 16 mc/locatar (suntem in situatia in care se depaseste cota de 10 mc/persoana). In aceasta situatie la locatarii in pausal se va aloca un consum de 10 mc/persoana (10 mc la primul caz si 20 mc la cazul al doilea, in functie de numarul de locatari). Diferenta ramasa nerpartizata (50 mc-30mc→20 mc) se repartizeaza porportional cu numarul de locatari la TOATE apartamentele. Prin urmare daca avem 40 de locatari in bloc diferenta de consum per locatar va fi de 20 mc/40 locatari→ 0,5mc/persoana.

   3. In cazul unui bloc cu toti locatarii in pausal avem repartizarea consumului dupa numarul de persoane : daca avem un consum de 100 mc inregistrat pe contorul general si 25 de locatari vom avea un consum per persoana de 100/25→4 mc. Prin urmare un apartament cu 3 locatari va avea un consum de 3×4→12 mc, o garsoniera cu 2 persoane va avea un consum de 2×4→ 8 mc.

   4. O situatie a carei reglare trebuie sa cada in seama reprezentantului de scara este data de un locatar care intr-o luna nu da, din diverse motive, citirea si este trecut in sistem pausal. De exemplu daca in luna respectiva i s-a calculat, in sistem pausal, un consum de 20 de mc iar in luna urmatoare, la citirea respectiva, rezulta un consum de 15 mc (practic aferent la doua luni) atunci in luna respectiva se va trece cu consum 0. La fel, in luna urmatoare, daca are un consum de 7 mc se va trece un consum de 2 mc (din cei 20 mc calculati in pausal s-au compensat 15 mc in prima luna dupa pausal iar in a doua luna inca 5 mc, ramanand ca si consum doar 2 mc). Astfel, in doua luni dupa luna in pausal suma in cauza s-a compensat.