Protectia Datelor cu Caracter Personal

Stimati utilizatori,

Vă informăm că SECOM S.A. cu sediul în Drobeta Turnu-Severin, str. Carol 1, nr.53. tel.0352401330, fax.0352401330, înmatriculată la Registrul Comertului, sub nr.J125/1991/, având C.U.I. 1605884, reprezentată prin  economist Oliver Gandacu, având funcția de Director General.

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor persoana vizată trebuie să transmită o declaratie întocmită în formă scrisă, datată și semnată pe adresa sediului societății. Mai jos puteți vizualiza și descărca un model de declaratie și legislatia in vigoare privind exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD.

La depunerea oricarei petitii/cereri este obligatoriu si completarea declaratiei privind protectia datelor cu caracter personal si anexarea acesteia conform Regulamentului  nr. 679 din 27 aprilie 2016.

Acest Regulament stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii, destinat protejării vieții private a persoanelor fizice, printre care – dreptul la protecția datelor personale, garantat de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE și art. 16 al Tratatului UE.

Prevederile legislației internaționale, incidente domeniului protecției datelor cu caracter personal,printre care enumerăm:

 • Regulamentul ( UE) nr.679/27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care abrogă dispozițiile Legii nr. 677din 21 noiembrie 2001;
 • Legea nr. 102din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSPDCPdin 11 Noiembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență nr. 131din 22 septembrie 2005 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legea nr. 278din 15 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 682din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
 • Legea nr. 506din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Ordonanța de Urgență nr. 13din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Legea nr. 272din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice;
 • Ordin nr.52din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • Ordin nr.75din 4 iunie 2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor.

Vă mulțumim!