Preţuri şi tarife

                     
                                Preţuri apă potabilă şi canalizare (LEI/m3):
Populaţie Rest utilizatori
Apă potabilă 4,1638 3,82
Canalizare 1,824 1,52

Preţurile la apă potabilă şi tarifele la canalizare pentru populaţie conţin TVA în procent de 9% pentru serviciile de apa potabila si 20% pentru celelalte tipuri de servicii, iar pentru rest utilizatori nu conţin TVA.

Tarife pentru analize ape reziduale:
– determinarea azotului amoniacal din apa uzată = 66,60 lei;
– determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi din apa uzată = 120,75 lei;
– determinarea nitriţilor din apa uzată = 57,20 lei;
– determinarea sulfaților din apa uzată = 55 lei;
– determinarea consumului chimic de oxigen (CCOCr) din apa uzată = 102 lei;
– determinarea clorurilor din apa uzată = 39 lei;
– determinarea azotaților din apa uzată = 72 lei;
– determinarea fosforului total din apa uzată = 95 lei.